DOTACJE NA INNOWACJE

Firma realizuje projekt pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla rozwoju firmy BENOX B. Kaszubowski Spółka Jawna” w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności eksportowej poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych i zwiększenie poziomu eksportu w sprzedaży firmy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma zrealizowała projekt w ramach osi priorytetowej 1.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Efektem działań podjętych w ramach realizacji tego projektu jest zwiększenie rozmiarów produkcji i wprowadzenie nowych produktów na rynek. W wyniku pełniejszego wykorzystania mocy produkcyjnych możliwe jest zwiększenie wielkości sprzedaży w szczególności za granicę co umacnia konkurencyjną pozycję firmy na rynku techniki zamocowań. Realizacja tego projektu wpłynęła korzystnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia wody i energii elektrycznej potrzebnej do produkcji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego